Enamik mahakandmisi on seotud pandeemia ajal ostetud toorainetega, peamiselt lipiididega, samuti COVID-19 vaktsiiniannustega, mis on kohandatud teistele, mitte-XBB.1.5 riskirühma kuuluvatele variantidele.

Pfizeri teatel ei käsitle mahakandmised Pfizer-BioNTech COVID-19 vaktsiiniannuseid, mis on kohandatud XBB.1.5 variandile. Need on heaks kiidetud mitmetes riikides neid turustatakse kõikjal maailmas, sealjuures Eestis.

BioNTech avaldab 2023. aasta kolmanda kvartali finantsaruande 6. novembril 2023. Eeltoodud suur mahakandmine avaldab sellele suurt mõju.