Põhjamere siig ehk Coregonus oxyrinchus lõheliste seltsi siigade perekonna kalaliik. Viimane selle liigi kala arvati olema püütud 1940. aastal. Ametlikult kuulutati liik väljasurnuks 2008. aastal.

Amsterdami ülikooli ja Londoni loodusmuuseumi teadlased eraldasid DNA-d mitmest muuseumis säilitatavast, kuni 250 aasta vanusest põhjamere siiast. Seejärel võrdlesid nad nende muuseumi kalade DNA-d erinevate praegu esinevate lähedaste liikide DNA-ga.

Bioloogid leidsid, et põhjamere siia ja üsna levinud merisiia vahel ei ole peaaegu mingeid geneetilisi erinevusi. Teadlaste sõnul ei ole põhjamere siig seega eraldi liik.

Üks ajakirjas BMC Ecology and Evolution ilmunud publikatsiooni autoritest Rob Kroes Amsterdami ülikoolist kommenteerib: „Merisiig on Lääne- ja Põhja-Euroopas üsna laialt levinud nii mageveekogudes ja -järvedes, suudmetes kui ka meres. Kuna me ei leidnud mingit liigilist erinevust kunagise siia ja praeguse merisiia vahel, ei pea me liiki väljasurnuks.“

Kuidas on siis võimalik, et 2008. aastal kuulutati liik ametlikult väljasurnuks? Kroes selgitas: „Sageli juhtub, et tekib segadus selles osas, kas loomad on üks liik või mitte. Eriti kui tegemist on kaladega. Nende morfoloogilised tunnused varieeruvad ühe liigi piires sageli väga palju.“

Antud juhul arvasid bioloogid pikka aega, et põhjamere siig on meresiiast erinev liik, tulenevalt suu pikkusest ja lõpuste omadustest. Kuid need tunnused lihtsalt ei sobi selleks, et öelda, et see on eri liik. „Meie DNA-uuringud näitavad nüüd selgelt, et see ei ole seda,“ rääkis ta.

Ametliku ladinakeelse liiginime muutmine näib nüüd olevat asjakohane. Nime lõplikuks kohandamiseks on vaja teha täiendavaid uuringuid 1754. aasta kuivatatud kalade DNA-ga. Teadlaste sõnul on seda aga raske teha. „DNA on vana ja kahjustatud, kuid ma arvan, et me peaksime proovima,“ selgitas Kroes.

„Praegu on erinevate kalade kaitsealune staatus segane. IUCNi kohaselt on põhjamere siig välja surnud; samal ajal on olemas erinevad Euroopa loodusseadused, mis sätestavad, et nii põhjamere siig kui ka meresiig peavad olema kaitse all. Nii et me tegelikult kaitseme väljasurnud liiki, mis praegu lihtsalt ringi ujub,“ rääkis ta.