Teada on, et Soome ja Eesti vahelises gaasitrassis voolab gaasilisel kujul maagaas, mis kujutab endast peamiselt metaani ja vähesel määral teisi komponente nagu etaani, propaani, butaani, väävlit.

Gaasitoru purunemise ööl liikus gaas suunaga Soomest Eestisse ja selle sihtpunktiks on väidetud olevat Lätis asuv Inčukalnsi looduslik maa-aluses hoidla. Kelle gaas torus juhtumi hetkel voolas – väga suure tõenäosusega Eesti Gaasi oma, kes on aktiivne Soome LNG (veeldatud maagasi) terminali kasutajaid. Selles olev veeldatud gaas ehk LNG muudetakse gaasiliseks ja suunatakse kodumaitsele tarbijatele ning Balticconnectori kaudu ka Baltimaadesse.