Kõik uued autod on lausa kohustuslikult üle mobiilivõrgu tootja infosüsteemidega ühendatud, päris kindlasti siis, kui ühendame auto infosüsteemidega oma mobiili. Seega liigub vähemalt osa meie kohta kogutud andmetest otsejoones autotootjateni, suur osa kindlasti ka Google’i või Apple’i käsutusse. Andmeid kogutakse sadade autodes leiduvate andurite abil.

Loomulikult on neil andmete kogumistel eelkõige positiivne pool: nad annavad meile teada eesseisvatest hooldustest, kiirendavad sobilike teekondade leidmist või hoiatavad meid juhul, kui märkavad, et meie tähelepanu on hajutatud, käed pole roolil või sõiduteele läheneb kiirel sammul jalakäija. Mugavuse nimel oleme valmis oma privaatsusest loobuma nii internetis kui neljarattalistes kompuutrites ringi sõites.

Mida me aga reeglina üldse ei tea, on see, kus ja kui hästi meie andmeid hoitakse. Veelgi enam: kas näiteks Hiina omanike käes olev autotooja tähendab, et minu isikuandmeid, autoraadios peetavad kõned ja pangaäpis olevad finants- ja terviseandmed liiguvad otsejoones organiteni, mis võivad seda minu vastu kurjalt ära kasutada?

Proovisime neid küsimusi esitada mõnele autotootjale ja peame tunnistama, et ega me liiga täpseid vastuseid ei saanud.

Tahtsime autode Eesti maaletoojatelt teada, milliseid andmeid täpselt nende autod tarkvarasüsteem oma juhi kohta koguvad, kui palju neist andmetest säilitatakse üksnes autos ja ei liigu sealt kunagi välja, millised andmed liiguvad autost üle interneti välja ja kuhu need täpselt lähevad ja mis ettevõtted nimeliselt on andmete volitatud töötlejad, kui kaua neid talletatakse, kas autofirmal on õigus oma kasutajate andmeid edasi müüa ja kas mul on autoomanikuna õigus või võimalus välistada, et minu autost ei liigu üle võrgu mitte midagi välja?

Seega üsna spetsiifilised küsimused. Mõned laekunud vastused said järgmised:

TOYOTA

"Toyota sõidukid on varustatud erinevate juhiabi ja turvasüsteemidega, mis sõltuvalt oma funktsioonist võivad koguda teavet juhi käitumise ja sõiduki parameetrite, kuid mitte juhi isiku kohta. Konkreetse sõiduki juhiabi- ning turvasüsteemide kirjeldus on leitav sõiduki omaniku käsiraamatutest, mis on sirvitavad ja alla laetavad meie kodulehel toyota.ee. Nutitelefonide sõiduki multimeediaekraaniga ühendamise funktsionaalsuse kirjeldus on samuti leitav omaniku käsiraamatust (multimeediat puudutavast osast).

Juhi isiku kohta võidakse Toyota poolt teavet koguda ning tema isikuandmeid töödelda, kui juht kasutab sõidukit kasutades Toyota digiteenuseid ja/või nutiteenuseid. Digiteenuste ja/või nutiteenuste kasutamiseks tuleb teenuse kasutajal eelnevalt tutvuda ning nõustuda teenuse kasutamise tingimustega, mis esitatakse koos vastava privaatusteatega ning mis annavad kasutajale põhjaliku ülevaate, milliseid andmeid töödeldakse, kes seda teeb ja kuidas ja kuhu need võidakse edastada. Lisame need teile tutvumiseks manusena.

Mis puudutab kasutajate andmeid – siis Toyota Baltic oma kasutajate andmeid edasi ei müü."

VOLKSWAGEN

Kahe nädalaga vastuseid saada ei õnnestunud

BMW

"BMW ei müü oma klientide isikuandmeid kolmandatele isikutele ning isikuandmeid jagatakse edasimüüjate ja äripartneritega vaid juhul, kui klient selleks soovi avaldab.

Inimesed saavad oma privaatsusseadeid igal ajal muuta nii sõiduki menüü, My BMW rakenduse kui BMW kodulehel profiili oleva kaudu. Kõik BMW sõidukiliidesed võimaldavad tarbijatel valida või loobuda erinevat tüüpi andmete kogumisest ja töötlemisest.

Praeguse põlvkonna sõidukites peab klient teatud funktsioonide kasutamiseks sõlmima ConnectedDrive lepingu, samuti tuleb juhil näiteks enne geopositsioneeringu ja häältuvastuse kasutamist selleks nõusolek anda. Mõned ohutusfunktsioonid (näiteks väsimusabiline) töötlevad saadud andmeid (nagu infrapunapilt) ainult lokaalselt ega edasta neid autost väljapoole."

KIA

"Kia sõidukid on varustatud tipptehnoloogiaga, mis kogub sõidukogemuse parandamiseks mitmesuguseid andmeid. See hõlmab sõiduharjumuste, sõiduki asukoha ja diagnostikateabe jälgimist, et teie sõiduk püsiks tipptasemel. Mõned täiustatud mudelid on varustatud ka turvafunktsioonidega, nagu sõidurajal püsimise abi ja pimenurga tuvastamine, mis genereerivad andmeid, mida kasutame sõidukite ohutuse parandamiseks.

Võite olla kindel, et enamik teie Kia loodud andmeid jääb turvaliselt sõidukisse endasse. Suhtume oma klientide privaatsusse tõsiselt. Andmete salvestamise maht ja kestus sõltuvad erinevatest teguritest, mis on peamiselt orienteeritud auto tarkvara disainile ja laadile. kõnealuste andmete kohta.

Mõned valitud andmepunktid edastatakse Interneti kaudu, et pakkuda ühendatud teenuseid ja tagada sõiduki tipptulemused. Käsitletavad andmed, nende säilitamise kestus ja vastuvõtjad on reguleeritud rangete reeglitega, et tagada ülim privaatsus ja turvalisus.

Kui ühendate oma mobiilseadme Kiaga, kanduvad mõned andmed, nagu teie kontaktid või asukoht, sõiduki süsteemi tööeesmärkidel, nagu käed-vabad kõned või navigeerimine. Kuid võtame nende andmete kaitsmiseks tõhusaid meetmeid. Me ei anna juurdepääsu isikuandmetele ilma selgesõnalise nõusolekuta ja me oleme võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada teie isikuandmete turvalisus.

Kia hindab oma klientide privaatsust. Me ei tegele kasutajaandmete müügiga. Igasugune andmete jagamine meie volitatud kolmandate osapooltega on rangelt ette nähtud paremate teenuste, täiustuste ja hoolduse eesmärgil.

Kia sõiduki omanikuna jätate endale õiguse piirata jagatavate andmete hulka. Sõiduki seadete mitmed parameetrid võimaldavad teil kontrollida, millist teavet meiega jagate. Kuigi meie eesmärk on pakkuda paremat sõidukogemust andmeühenduvus, otsustate osaleda ainult teie."

MERCEDES BENZ

"Maaletoojana puuduvad meil piisavad andmed, et küsimustele pädevaid vastuseid anda. Va 80-90% küsimustest puudutab R&D (Research & Development) teemat, millega MB süsteemis puutub otseselt kokku väga piiratud arv isikuid."

VOLVO

"Hakatuseks soovitame uurida kodulehel olevat materjali, see peaks andma vastused esitatud küsimustele: https://www.volvocars.com/et-ee/legal/privacy"

Seega kinnitatakse meile, et meie andmeid säilitatakse kõige paremal viisil, ent väga täpseid vastuseid me maaletoojatelt selgelt ei saa. Kaugeltki mitte – ei saanud me teada ammendavat nimekirja selleski, mis andmed täpselt meie kohta autost välja liiguvad ja kes täpselt neid andmeid edaspidi kasutavad.