Eestis toodetakse täna taastuvelektrit 3TWh/a, sellest tuuleelekter moodustab 1, päike 0,5 ja biomass 1,4 TWh - ehk et biomassi kasutamine on täna selgelt prevaleeriv. Aastaks 2030 näeb riigi plaan aga ette, et taastuvvahenditest toodetrakse elektrit Eestis kolm korda enam ehk 9,4 TWh/a, rääkis kliimaministeeriumi meretuuleenergia nõunik Nikon Vidjajev.

Päikesepaneelide toodetava elektri maht peaks kahe-kolmekordistama ja kasvatama mahtu 1,8 TWh/a võrra, ent päikesepargid nõuavad palju ruumi ja nende kasutegur on vaid 10-12%. Siit järeldus, et eesmärgi täitmiseks tuleb kasutada kordades enam ka maa- ja meretuuleparke.