Seisuga 25.09.2023 oli viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta 83,2. 38. nädala jooksul lisandus 584 haigusjuhtu ning haigusjuhtude üldarv on kasvanud 11,9% võrra eelmise nädalaga võrreldes.

Võrreldes varasema nädalaga oli haigestumus veidi kasvanud peaaegu kõikides vanusrühmades. Isikud vanuses üle 60 aasta moodustavad 23,3% haigete üldarvust.

Siiski jääb haigestunute arv madalale tasemele ning väikese arvu tõttu ei ole muutusi haigestumuse dünaamikas statistiliselt õige arvutada.

38. nädala jooksul hospitaliseeriti haiglate andmetel 39 patsienti. Sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeriti 20 patsienti ehk 51,3% kõigist hospitaliseeritutest. Juhitaval hingamisel on 1 patsient ning haiglate edastatud andmetel on üks patsient ka surnud.

Reoveeseire alusel jäid kõik seiratud proovid kollasele või rohelisele ohutasemele, seega ei olnud 38. nädalal SARS-CoV-2 sisaldust määratud oranžil ega punasel ohutasemel.

Sekveneerimise andmetel moodustab viiruse omikroni tüve XBB variant 100% kõikidest sekveneeritud proovidest. Neist 40% sisaldavad nakkavust tõstvat F456L mutatsiooni.

„Kuna on palju suhteliselt kergeid ja asümptomaatilisi COVID-19 vorme, siis levib viirus edasi suure tõenäosusega varjatult ning lainetena,“ märgib terviseamet.

Jaga
Kommentaarid