Kaja Kallase valitsuses on sündinud plaan tõsta trahviühik praeguselt neljalt eurolt kaheksale eurole ja mõjutustrahvi määr viielt eurolt kümnele eurole. Selle tulemusel laekuks riigikassasse aastas ligi 12 miljonit eurot lisatulu ning valitsus tõi ettekäändena välja ka vajaduse suunata sel viisil inimesi rohkem õiguspärasele käitumisele.

„On inimlik, et riigieelarve puudujäägi kontekstis otsitakse ikka lisatuluallikaid ja kokkuhoiuviise, kuid karistusõigus võiks olla valdkond, millele lähenetakse teaduspõhiselt ja tulevikku vaatavalt,“ märkis Anneli Soo valitsuse plaane kommenteerides Fortele.