Need ained on ADB-BUTINACA, protonitaseen, etaseen, etonitasepüün, 2-metüül-AP-237 ja alfa-pürrolidinoisoheksanofenoon.

„Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja lisamise eesmärk on piirata nende kuue aine laiemat levikut ja kättesaadavust, kuna need kujutavad tõsist ohtu rahva tervisele,“ teatas ravimiamet.

Nende ainetega ei ole tehtud kliinilisi uuringuid inimestel. Samuti ei ole teada nende ainete farmakokineetilised ja farmakodünaamilised omadused ning toksikoloogiline profiil. Lisaks ei ole teada uusi psühhoaktiivseid aineid sisaldavate toodete päritolu, täpne koostis ja puhtuse aste.

Ainete tarvitajatel on muuhulgas tõsine oht neid üle doseerida, kuna ohutud manustamisdoosid ei ole teada.

Neil psühhoaktiivsetel ainetel puudub teadaolev meditsiiniline kasutusala ning nende tarvitamine on seostatav tervisekahjustuste ja surmajuhtumitega kogu maailmas.

Ainete nimed ja valemid:

ADB-BUTINACA; ADB-BINACA; N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-butüül-1H-indasool-3-karboksamiid; 1-butüül-N-(1-karbamoüül-2,2-dimetüül-propüül)indasool-3-karboksamiid

Protonitaseen; propoksünitaseen; N,N-dietüül-5-nitro-2-[(4-propoksüfenüül)metüül]-1H-bensimidasool-1-etaanamiin

Etaseen; etodesnitaseen; 2-[(4-etoksüfenüül)metüül]-N,N-dietüül-1H-bensimidasool-1-etaanamiin; (2-(2-(4-etoksübensüül)-1H-benso[d]imidasool-1-üül)-N,N-dietüületaan-1-amiin; 1-(β-dietüülaminoetüül)-2-(p-etoksübensüül)bensimidasool

Etonitasepüün; N-pürrolidinoetonitaseen; 2-(4-etoksübensüül)-5-nitro-1-(2-(pürrolidiin-1-üül)etüül)-1H-benso[d]imidasool; 2-[(4-etoksüfenüül)metüül]-5-nitro-1-(2-pürrolidiin-1-üületüül)bensimidasool

2-metüül-AP-237; 2-metüülbutsinnasiin; 1-[2-metüül-4-(3-fenüülprop-2-een-1-üül)piperasiin-1-üül]butaan-1-oon; 1-[2-metüül-4-(3-fenüül-2-propeen-1-üül)-1-piperasinüül]-1-butanoon

alfa-pürrolidinoisoheksanofenoon; alfa-PiHP; α-PiHP; alfa-PHiP; α-PHiP; 4-metüül-1-fenüül-2-(pürrolidiin-1-üül)pentaan-1-oon