Liiklusseaduse § 76 kohaselt tuleb liikluses kasutatav mootorsõiduk või selle haagis registreerida juba viie tööpäeva jooksul pärast sõiduki Eestis kasutusele võtmist. Kuna aga alates 13. septembrist ei lubata Venemaa numbrimärkidega sõidukeil Eestisse üldse siseneda, siis kukub selle nädala kolmapäeval ka viimaste Eestisse saabunud autode jaoks tähtaeg, mil nad peavad saama külge Eesti numbrimärgid.

See kõik käib Eesti kodanike või halli passi omanike kohta. Mõnevõrra pikem tähtaeg on Venemaa isikutel.