Teadlased on pikka aega püüdnud välja selgitada, kui palju mateeriat universumis tegelikult on.

Nagu Phy kirjutab, oletavad uue uurimuse autorid, et kogu universumi mateeria koosneb kahest osast. Nähtav ehk barüoonne mateeria moodustab ligikaudu 20% mateeria koguhulgast. Teadlased selgitavad, et sellest koosneme meie, meie planeet, tähed ja galaktikad ning kõik teadaolevad osakesed, mis kosmost täidavad. Tumeaine ehk tume mateeria moodustab 80%. Kuigi selle olemus on siiani teadmata, koosneb see paljuski veel avastamata ja uurimata osakestest.

Teadlased kasutasid ennast seni hästi näidanud meetodit, et teada saada, kui palju ruumi kogu mateeria universumis enda alla võtab. Nad uurisid seda küsimust galaktikate põhjal. Massiivsemad parved sisaldavad rohkem galaktikaid ja nende arvu igas parves saab kasutada parve kogumassi kaudseks määramiseks. Seejärel võrdlesid teadlased galaktikaparvede arvu ja massi ruumalaühiku kohta simulatsiooniennustustega. Selle tulemusel said teadlased parima vastavuse vaatluste ja modelleerimisandmete vahel, mis moodustas 31% universumi mateeria ja energia koguhulgast. See väärtus ühtib vaatlusandmetega kosmilise mikrolaine taustkiirguse kohta, mis jäi järele pärast kosmose tekkimist. Nii on astronoomid jõudnud järeldusele, et kogu mateeria -nii tavaline kui ka tume- võtab enda alla vaid kolmandiku universumi massist ning ülejäänud 69% on tumeenergia, mis pole oma olemuselt sugugi vähem salapärane kui tumeaine.