Transpordiameti sõidukite registriosakonna teenusehaldur Sulev Vill rõhutas esmalt Fortele, et sõiduki saab Eesti liiklusregistrisse kanda üksnes Eesti isik - Eesti kodanik või Eestis elamisluba omav isik. Sõiduki vastutav kasutaja saab olla samuti ainult Eesti isik.

Mis puutub aga autosse endasse, siis registreerimiseks peab kolmandatest riikidest pärit sõiduk vastama Eesti sõidukile kehtestatud nõuetele ning sõidukile peab olema teostatud impordi tolliprotseduur otsusega „kaup vabastatud“.