Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse kohaselt on krediidiasutused kohustatud kontrollima, et nende klientide kavandatavad või tehtavad tehingud ei rikuks finantssanktsioone ning vajadusel koguma selle kontrollimiseks lisadokumente. See kohustus puudutab ka tehinguid, mida tehakse panga poolt väljastatud maksekaartidega müügikohtade terminalides või internetis.

Eesti finantsasutuste katusorganisatsioon pangaliit tõdeb aga riigile saadetud pöördumises, et erinevalt pangaülekannete vahendusel teostatavatest maksetest pole pankadel võimalik kaardimakseid reaalajas tõhusalt sõeluda.