Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti looduskaitsespetsialist Meelis Uustal märkis, et hoolimata erinevatest nimedest, millega järve kutsuti, puudus sel veekogul ametlik nimi ja keskkonnaregistris on see tähistatud kui „Nimetu järv nr VEE2005710“.

Tehisjärv asub Nõmme linnaosa ja Harku valla piiril. Järve veepeegli pindala on 1,3 ha ja selle keskel oleva saare pindala 0,6 ha. Täpsema asukoha leiab maa-ameti kaardilt.

Elanikelt kogutigi Facebookis arvamused kokku ning Tallinna linnavalitsuse nimekomisjon otsustas toetada kohanime Rõngasjärv.

See nimi oli juba elanike seas käibel ja sai ka rahvahääletusel enim hääli.

Tallinnas on veel mõni järv, mis on kantud veekogude registrisse, kuid millel pole nime.