Peenosakeste osakaalu hindamiseks Tallinnas kasutati Copernicuse57 mudeleid ning selgus, et PM10 osakeste aasta keskmisest tasemest ligikaudu 38% oli looduslikku päritolu, ligikaudu 23% oli kohalikku päritolu ja mujalt Eestist pärinevaid peenosakesi oli ligi 9,7%.

Välisriikidest oli aga suurim mõjutaja Poola 9,4% protsendiga, järgnesid Saksamaa 6,4 protsendiga ning Soome 3,9% protsendiga.