Oled esinemas sügisel toimuval Positronil. Millistel teemadel kavatsed seal sõna võtta?

Kuna Rakett 69 saate võitmine on palju tuult tiibadesse andnud, siis kavatsen tutvustada kohalolijatele, milliseid uksi säärane kogemus ja tulemus tulevikus avab. Täna areneb energeetika valdkond Eestis mitme suuna peal, ning pakub tohutult palju uusi võimalusi. Ja see on ka ainult loogiline, sest elektritarbimine kasvab igapäevaselt. Meil on elektriautod, elektrirongid ja ka kodune elektritarbimine on kasvus.

Selleks, et katta aina kasvavat nõudlust taastuvelektri järele, arendab Enefit Green uusi tootmisüksusi, et kasvatada 2026.aastaks tootmisvõimsusi neli korda! Lisaks palju räägitud päikese- ja tuuleparkidele uurime ja arendame salvestustehnoloogiaid. Juba täna oleme võimelsed roheenergiat salvestama terveks päevaks, varem oli see võimalik vaid minutiteks. Selline lahendus on meil Ruhnu saarel juba neli aastat edukalt töös olnud ja elanikele roheenergiat pakkunud.

Energeetika valdkond on hästi tasuv. Statistikaameti andmeil on palgavahe IT ja energeetika valdkonnal juba üsna väike. Kui inimene kes on aastaid või aasta kümneid olnud mõnes teises valdkonnas, siis kui keeruline on tal energeetika valdkonda siseneda, et heast tasust osa saada?

See sõltub paljustki inimese enda ambitsioonidest ja varasemast kogemusest, sest valdkond on laiahaardeline. Energeetikaga on ju tegu juba siis, kui on vaja lambipirni vahetada. Aga sisuliselt võib öelda, et kõige kiirem võimalus valdkonnas jalg n.ö uksevahele saada võtab aega 2-3 kuud. Selle ajaga on võimalus inimesel pääseda välitöödele hooldades elektriliine näiteks abitöölisena.

Kui aga huvi on saada valdkonnas juhtivale positsioonile, tuleb veidi rohkem kannatust varuda. Vajaliku pädevuse omandamine võtab aega üldiselt 3-4 aastat. Selle ajaga saab end koolitada kutseliseks inseneriks.

Valdkonna hea eripära on see, et tööpuudust ei paista kunagi tulevat, sest pidevalt arendatakse välja uusi energialahendusi. Uute lahenduste puhul on aga alati vaja pädevaid inimesi, kes suudavad innovatsiooni ellu viia.

Kui oma kogemusest rääkida, siis kuidas täna Enefit Greeni kollektiiv välja näeb? Kas valdkonnaga liitumiseks on vaja alustada esmalt välitöödelt ja peab end aastate jooksul üles töötama või on ka noortel inimestel võimalus varakult juhtivatele kohtadele pääseda?

Saab julgelt väita, et noori on palju. Nagu eelnevalt mainitud, siis energeetika valdkond on läbi tegemas suuri muutusi, ning valdkond vajab inimesi, kes kohanevad nendega kiiresti. Isegi kui hetkel kontoris ringi vaadata, siis võib öelda, et umbes 50% töökaaslastest on umbes 30-aastased.

Oled enda valdkonnas edukalt hakkama saanud. Statistikaameti andmeil oli selle aasta esimeses kvartalis keskmine palk energeetika valdkonnas 2435 eurot. Oskad sa täna hinnata, mis on Eesti mõistes palgalagi energeetikas ja kas see on võrreldav või parem kui IT sektoris?

IT valdkonnaga on palgad üsna lähestikku. Kuigi keskmine palk on IT sektoris mõnevõrra kõrgem, siis avalikult on ju teada energeetika valdkonna tippjuhtide töötasud, mis minu parimal teadmisel jäävad üle 10 000 euro.

Kui hea palk kõrvale jätta, siis milline on sinu eriala lisandväärtus keskkonnale?

Energeetikas tegutsevate inimeste töö mõju on hästi pikaajaline. Ühe elluviidud projekti eluiga on umbes 30-40 aastat, ka sellel perioodil vajab loodud lahendus nutikaid insenere, kes seda opereerivad. Täna tehtud tööst sõltub ka see kui kättesaadav või kättesaamatu on energia, teisisõnu sellest sõltub elektrihind. Kui me teeme täna enda tööd hästi, siis on tulevikus meil lihtsam püsida konkurentsis, luua töökohti ja tagada majanduskasv.

Reigo Kebja on esinemas 22.09-23.09 toimuval energeetika tippsündmusel Positron, mis toimub Unibet Arenal, Tallinnas. Lisaks Enefit Greenile on kõnelejaid Eesti Energiast, Mclarenist, PERHst, Elektrilevist jpt. Üritus on kõigile külastajatele tasuta https://positron.ee/ .