X Premium teenuse tellijad saavad valida, kas anda X-ile esikaameraga tehtud pilt või dokumendifoto. Ühtlasi hakkab X väidetavalt koguma infot kasutajate töökogemuse ja haridustee kohta.

See võimaldaks pakkuda kasutajatele soovitusi vabade töökohtade kohta ning kogutud infot saaks potentsiaalsetele tööandjatele kohale kandideerides lihtsasti saata. Spekuleeritakse, et X tahab hakata pakkuma värbamisteenust.