„Karjääri laienemine niivõrd tiheasustuse lähedale, et lähim elumaja jääb seitsme meetri kaugusele, teeb ühtlasi nii kurvaks kui ka kurjaks. Ükski seadus meid ei kaitse. Nagu kõikidest nendest aastate jooksul olnud aruteludest, mis karjääri laienemisega seoses on olnud, välja võib lugeda, siis on see meie riigis ka põhjusega nii tehtud. Kui määratleda karjääride kaugus elamutest, võib jääda väga palju väärtuslikku maavara kaevandamata,“ rääkis Vatsla külaseltsi juhatuse liige Eili Kukumägi.

Just Vatsla külani hakkaks karjääri üks serv ulatuma, kui rahuldatama peaks Harku VII mäeeraldisel kaevandamise loa taotlus. See 26,9 hektari suurune mäeeraldis paikneb praegusest karjäärist eraldi, teisel pool Harku-Rannamõisa teed. Peale otsese karjääri tahetakse saada 27,63 hektari suurust teenindusmaad.