TTJA selgitab, et agressiivseks kauplemisvõtteks loetakse kaupleja tegevust, kus muuhulgas liigse mõjutamise kaudu oluliselt või tõenäoliselt kahjustatakse keskmise tarbija valikuvabadust ning selle mõjul tarbija teeb või tõenäoliselt teeb tehinguotsuse, mida ta muul juhul ei teeks.

„Agressiivse kauplemisvõtte kasutamine on tarbijakaitseseaduse põhjal alati ja kõigil tingimustel keelatud,“ leiab TTJA.