Konfliktipriikonnaks on Saaremaa Sõrve poolsaare tagune mereala. Võitluse objektiks tuulepargi rajamine.

Seal on mereala planeeringu kohaselt ette nähtud suured alad meretuuleparkide ajamiseks ning arendajaid on sinna tekkinud juba üksjagu. Hoonestusloa taotlejate seast erinevatele aladele leiame ettevõtted Aker Offshore Wind Europe GmbH, Eolus Offshore Estonia OÜ, Sunly Wind OÜ, Saare Wind Energy ja Ösel Offshore OÜ.