„Rajatavad laokompleksid parandavad märkimisväärselt 2. jalaväebrigaadi ja kogu kaitseväe varustuse hoiu- ja käitlustingimusi ning tõstavad reservväelastega mehitatud sõjaaja üksuste reageerimiskiirust ja lahinguvõimet,“ ütles 2. jalaväebrigaadi logistikajaoskonna ülem kolonelleitnant Argo Reidla.

Aga miks valiti just need kaks asulat 2. jalaväebrigaadi jaoks?