Alustuseks nimest. Algselt kandis uus komoselaev hoopis nime Luna-Glob. Programmi edenedes nimetati see aga propaganda eesmärkidel ümber Luna-25-ks, et sümboliseerida selle ajaloolist seost 1976. aasta Luna-24 missiooniga. Just nii kaua – 47 aastat – vältas paus kahe missiooni vahel.

Suursugust projekti hakati ellu äratama juba 2005. aastal Venemaa Teaduste Akadeemia geokeemia ja analüütilise keemia instituudis (GEOHI).