Uutest nakatumistest 18 on laboratoorselt kinnitatud ja 124 kliiniliselt diagnoositud.

Seisuga 14. august oli viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta 17,7.

Terviseamet märgib, et võrreldes varasema nädalaga on haigestumus kasvanud pea kõikides täiskasvanute vanusrühmades.

32. nädala jooksul hospitaliseeriti haiglate andmetel kuus uut patsienti, nädal varem 10. Sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeriti viis patsienti ehk 83,3% kõigist hospitaliseeritutest.

Reoveeseire alusel jäid kõik seiratud proovid rohelisele ohutasemele, seega ei olnud 32. nädalal SARS-CoV-2 sisaldust määratud kollasel, oranžil ega punasel ohutasemel.

„Kuna on palju suhteliselt kergeid ja asümptomaatilisi COVID-19 vorme, siis levib viirus edasi suure tõenäosusega varjatult, lainetena ning oluliste tõusude või langusteta,“ märgib terviseamet.