„Enne sellise olulise maksueelnõu väljatöötamist on hädavajalik läbi viia põhjalik mõjuanalüüs, mis keskenduks eriti maapiirkondade elanike olukorrale. Meie teadmiste kohaselt pole sellist analüüsi seni tehtud,“ märkis Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats.

Mõjuanalüüs aitaks selgitada, kuidas mootorsõidukimaks mõjutaks maapiirkondi, kus inimeste sissetulekud ja elustandard võivad oluliselt erineda suurlinnade omadest. „Peame mõtlema, kuidas see maks võib mõjutada maapiirkonna inimeste rahalist olukorda, tarbimisharjumusi ja elukvaliteeti,“ lisas Ats