Osariigi kohus tegi otsuse noorte kasuks, leides, et hagejad on kogenud ja kogevad jätkuvalt kahju, mis tuleneb sellest, et osariik ei ole arvestanud kasvuhoonegaaside ja kliimamuutustega. Sealhulgas on tekitatud kahju inimeste füüsilisele ja vaimsele tervisele, kodudele ja varale, puhke-, vaimsetele ja esteetilistele huvidele, hõimu- ja kultuuritraditsioonidele, majanduslikule turvalisusele ja õnnele.

Montana põhiseadus sisaldab elanike ja tulevaste põlvkondade õigust puhtale ja tervislikule keskkonnale. Hagejad nõudsid, et osariik loobuks Montana keskkonnapoliitika seaduse sättest, väites, et see rikub nende põhiseaduslikke õigusi. Mainitud säte ei kohusta ametnikke uute energiaprojektide lubamisel kliimamuutuste tagajärgedega arvestama.

Nüüd peab Montana ilmselt selle sätte ümber tegema. Eilse kohtuotsuse kohaselt on osariigil kaks valikut, vahendab The Verge.

Esimene on võtta kaalutlusõigus keelduda fossiilkütuste kasutulubade andmisest, kui tegevus tooks kaasa kasvuhoonegaaside heitkogused, mis põhjustavad Montana keskkonna ja loodusvarade põhiseadusvastast halvenemist või Montana laste ja noorte põhiseadusest tulenevate õiguste rikkumist. Kui esimest võimalust mitte kasutada, peavad loa andmise põhimäärused ise olema põhiseadusvastased.

Kohtuniku otsus seisab aga tõenäoliselt silmitsi veel juriidiliste vaidlustustega, mis saadaks juhtumi Montana ülemkohtusse. Kui see juhtub, ootab hagejaid ees pikk õiguslik lahing, enne kui nad suudavad mingeid konkreetseid poliitilisi muudatusi saavutada.

Held vs Montana kohtuasi, mille esitasid juunis 16 viie- kuni 22-aastast noort, on esimene omataoline kliimaküsimus, mis on kohtusse jõudnud. Toona kirjeldas juhtivhageja Rikki Held, kes on viienda põlvkonna rantšopidaja, kuidas tema pere kodu ja äri on hävinud metsatulekahjude tõttu, mis on kliimamuutuste tõttu süvenenud.

Kui Held ja teised hagejad saavutavad edu, võib Montana juhtum potentsiaalselt muuta teiste noorte kohtumenetluste asjaolusid. Neli sellist kohtuasja on veel pooleli, sealhulgas Hawaii transpordiministeeriumi vastu esitatud hagi, mis peaks jõudma kohtusse järgmisel aastal.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid