Teadlased on leidnud otsese seose inimeste vaimsete häirete esinemise ja piirkonna lindude mitmekesisuse vahel. Independenti järgi näitas uuring bioloogilise mitmekesisuse kriisi ja inimeste vaimse seisundi omavahelist seost.

Näiteks analüüsis rühm teadlasi USA Michigani osariigi veebipõhise linnuvaatlusandmebaasi andmeid ja võrdles neid osariigi ärevuse ja psüühikahäirete tõttu hospitaliseerimiste statistikaga.

Ajakirjas Geo: Geography And Environment avaldatud tulemused näitavad, et linnuliikide vähene mitmekesisus on vaimuhaigustest tingitud haiglaravi sagenemise ennustaja. Teadlased rõhutasid, et roheala on inimese psüühika stabiilsuse seisukohalt kriitilise tähtsusega, kuid nüüdseks on selge, et vaimse tervise ja lindude mitmekesisuse vahel on olulised seosed. „Tihti peame loodusest silmas majade läheduses asuva haljasalade hulka või kaugust lähima pargini, kuid liigilise mitmekesisuse [looduse] ja [inimeste] tervise vahelist seost ei mõisteta hästi. On väga oluline, et võtaksime arvesse terviklikku lähenemist meie vaimsele tervisele ja loodusele,“ ütles uuringu juhtiv autor ja Kanada Carletoni ülikooli keskkonna- ja interdistsiplinaarsete teaduste instituudi dotsent Rachel Buxton.

Ta rõhutas, et looduse kaitsmist tuleks käsitleda mitte kui luksust, vaid kui vajadust, kui osa heaolust. „Erinevate linnukoosluste taastamine ja säilitamine võib olla üks viis vaimse tervise parandamiseks linnades ning seda tuleks arvesse võtta linnaplaneerimises ja rahvatervise poliitikates,“ kommenteeris Buxton.