Kada Kaljumäestikust leiti vanimad näited ujuvatest meduusidest, mis elasid Maa ookeanides 505 miljonit aastat tagasi. Teadlased leidsid Briti Columbiast kivimitelt 182 fossiili. Fossiilid kuuluvad seni tundmatule meduusiliigile nimega Burgessomedusa phasmiformis.

Erakordselt hästi säilinud fossiilid on tähelepanuväärne leid, arvestades, et pehmekehalised loomad koosnevad 95% ulatuses veest. Meduuside pikkus on umbes 20 cm.