Keskkonnaagentuuri koostatud kaardil on näha, et kuni 2000. aastani on kärp olnud laialt levinud (mustad täpid kaardil), kuid hilisemaid vaatlusandmeid (punased täpid) on vähe:

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna spetsialist Christel Rose Bachmann selgitas Fortele, et mustad täpid pärinevad vahemikust 1980 kuni üheksakümnendate keskpaigani. Andmeid koguti tol ajal välivaatlustelt, uuringutest, kirjandusest ning suur osa saadi metskondadele tehtud küsitluste põhjal, kaasates metsamehi ja jahimehi. Punased andmed pärinevad aga loodusvaatluste andmebaasidest (LVA, PlutoF) ja JAHIS infosüsteemist.