Esmalt teavitasid Prantsusmaa ametiasutused 4. juunil varajase hoiatamise ja reageerimise süsteemi (EWRS) kaudu Euroopa riike E11 nakkuse sagenemisest vastsündinutel alates 2022. aasta juulist ja ka 2023. aastal.

Sellele reageerisid mitmed teised liikmesriigid, kes teatasid kokku 19 raskest E11 juhtumist, millest üheksa lõppesid kahjuks vastsündinute surmaga. Ühendkuningriigis lõppes surmaga näiteks kaks nakatumist.