Kuigi võrreldes eelmiste aastatega on suvised ilmad Eestis jahedad, siis temperatuuri ühiskonnas aitavad üles kruttida tulised diskussioonid planeeritava automaksu osas. Eesti on senini üks väheseid arenenud riike, mis automaksu pole kehtestanud. Arutelu auto omamise maksustamise osas on tervitatav, sest õigesti disainitud poliitika aitaks muuta isikliku transpordi maksustamist õiglasemaks ja ühtlasi vähendada autostumist.

Olukorras, kus riigikassa on karjuvas defitsiidis ja maanteede korrashoiuks ei jätku piisavalt raha, on maksubaasi suurendamine valitsuse poolt arusaadav lüke. Peab nentima, et automaksu kriitikud vaatavad läbi sõrmede praeguse kõrgetel kütuseaktsiisidel põhineva transpordisektori maksustamise kitsaskohtadele. Hetkel on maksubaas kaldu nende autojuhtide poole, kelle läbisõit on suurem ja kes omavad suurema kütusekuluga sõidukeid. Hetkel kaotavad suhteliselt rohkem näiteks maal elavad inimesed, kes on sunnitud igapäevaselt pikki vahemaid läbima, et tööl käia ja lapsi kooli viia. Ka Statistikaameti andmed näitavad, et maal elaval pere kulutab võrreldes linnaperega kuni kaks korda suurema osa oma eelarvest kütustele. Teatavasti moodustavad üle 50% kütusehinnast maksud – seega mõjub praegune maksupoliitika raskemalt vaesemale autost sõltuvale inimesele.