„Inimtekkelistes maaparandussüsteemides, mis pole kopra loomulikud elupaigad, aastaringse jahi võimaldamisega antakse kiire moodus kevadiste rändavate noorloomade väljaküttimiseks sealt, kus nad suurt majandusliku kahju põhjustavad, samas kaoks ära vajaduse looduslikes veekogudes nn. igaks juhuks kobraste väljaküttimiseks,“ ütles Fortele Erametsaliidu esindaja Anniki Leppik.

Tema sõnul selgub kopra kaitse- ja ohjamise tegevuskavast, et põllumajandus- ja metsakuivenduskraave asustab vaid 15-20% kobrastest, millest tulenevalt puudub oht üleküttimiseks.