Juulis pühkisid kuumalained üle Põhja-Ameerika, Euroopa ja Hiina ning kõrged temperatuurid purustasid kõik kuumarekordid. See on juba toonud kaasa metsatulekahjusid ja palju hukkunuid. Samas hakkavad teadlaste hinnangul sellised pikad ülikuumad perioodid nüüd regulaarselt korduma. Sellest kirjutab Reuters.

Ilma inimtekkeliste kliimamuutusteta oleksid selle kuu sündmused olnud äärmiselt haruldased, selgub ülemaailmse teadlaste meeskonna World Weather Attribution uuringust, kes uurivad kliimamuutuste rolli äärmuslike ilmanähtuste tekke juures. Nad märgivad, et Euroopa ja Põhja-Ameerika kuumarekordid oleksid ilma kliimamuutusteta peaaegu võimatud ja Hiinas esineb selliseid temperatuure 50 korda rohkem kui varem.

World Weather Attributioni andmetel on kasvuhoonegaaside hulga suurenemine muutnud Euroopa kuumalained 2,5 °C soojemaks, kui see muidu peaks olema. Samuti suurendasid need kuumust Põhja-Ameerikas 2 °C ja Hiinas 1 °C võrra.

Teadlased märgivad, et sellised kuumalained muutuvad sagedasemaks, kui kasvuhoonegaaside heitkoguseid ei vähendata.

Nad leiavad, et pikad ekstreemsed kuumaperioodid korduvad tõenäoliselt iga kahe kuni viie aasta järel, kui globaalne keskmine temperatuur tõuseb 2 °C võrra võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse tasemega. Nende hinnangul on keskmine temperatuur praeguseks tõusnud enam kui 1,1°C.