Gren on ettevõte, mis loodi 5. juulil 2021 varasemalt Soome energiafirmale Fortumile Baltimaades kuulunud äride baasil ja mille omanik on Šveitsis registreeritud investeerimiskontsern Partners Group. Ettevõtte põhitegevuseks Eestis on jätkuvalt kaugküte, kuid järjest enam kaugjahutus – tervikuna linnade ja lisaks ka tööstusettevõtete energialahendused. Peamisteks tegevuskohtadeks Eestis on Tartu, Pärnu, Jõhvi, Kohtla-Järve, Ahtme – konkreetsete tööstuste puhul ka mujal.

Me kõik teame, mis maailma energiamajanduses on toimunud alates möödunud aasta veebruarist – kui palju on sõda Ukrainas mõjutanud seda, millega teie olete pidanud sooja tootma, kas energiaallikaid on tulnud muuta?

Kui me räägime Tartust ja Pärnust, siis meie koostootmisjaamade kütuse bilansid on juba pikka aega olnud seisus, kus 90-95% soojusest tuleb biokütustest. Selles osas me midagi muutma ei ole pidanud. Virumaal tuleb kaugkütteenergia VKG tööstuse heitsoojusest, mille me võrgus ära kasutame.

Mida biokütus tänasel päeval reaalselt tähendab – tähendab see pelletit, tähendab see hakkpuitu?