Sarnaselt viie aasta tagusele uuringule selgus, et ameeriklased toetavad üldiselt riiklikku kosmoseagentuuri NASA. Kolmveerand vastanutest oli NASA suhtes positiivselt meelestatud, samas kui vaid 9 protsenti vastanutest oli ebasoodsalt meelestatud.

Kuid nagu mitmed varasemad uuringud on näidanud, on avalikkusel NASA suhtes hoopis teistsugused prioriteedid kui need, mis väljenduvad kosmoseagentuuri eelarves.