Miks luuakse Metroserdi juurde rakendusuuringute osakond?

Eesti ettevõtetel napib rahalisi ressursse, et investeerida pikaajalistesse teadusuuringutesse. Puudu jääb personalist ja suutlikkusest pikaajaliselt uurimisprogramme läbi teha. Eestis unikaalse rakendusuuringute osakonna eesmärk on pakkuda ettevõtetele arendus- ja tugiteenuseid teadmusmahukas tootearenduses. Eelkõige nendel tehnoloogilise valmisoleku tasemetel, kus riskid on kõige suuremad ja ebaõnnestumise tõenäosus kõige kõrgem.

„Me teeme aina rohkem teadus- ja arendustegevusi, et meie teenused oleks kaasaegsed ja vajalikud nii täna kui ka tulevikus,“ kommenteerib Metroserdi juhatuse esimees Aigar Vaigu.

Viis uut valdkonda

Metroserdi senisele metroloogia- ja sertifitseerimise valdkonnale lisaks on esialgu fookuses viis uut valdkonda: terviseandmed, biorafineerimine, droonitehnoloogiad, vesinikutehnoloogiad ja isejuhtivad sõidukid.

„Need valdkonnad on välja valitud Eesti ettevõtlussektori vajadusest lähtuvalt ning on hästi kooskõlas riikliku majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi ühise teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukavaga,“ avab tausta värskelt Metroserdiga liitunud rakendusuuringute osakonna eest vastutav juhatuse liige Indrek Tulp.

Loodavas keskuses saab läbi viia laboratoorseid mõõtmisi, testimisi, simulatsioone, väikeses mahus tootmist, protsesside arendust tööstuslikule skaalale, tehnoloogilist nõustamist ja muid toetavaid baasteenuseid. „Mängu- ja kvaliteedireeglid on teaduslaboritega võrreldavad – erinevus tuleb sisse ajahorisondis ja praktilises rakenduses. Turule tuleku eelsed uuringud on suunatud suure äripotentsiaaliga projektidele,“ lisab Vaigu.

Uues rollis aitad kaasa Eesti ettevõtete rahvusvahelisele konkurentsivõimele

Uus rakendusuuringute osakond toob kokku inimesed, ettevõtted, teaduse ja tehnoloogia, et lahendada meie aja suurimaid väljakutseid.

Metroserdi nõukogu esimehe Ege Metsandi sõnul on teadusarenduses töötavate inimeste mõjukus eriti laia haardega. „Sinu töö tulemusena paraneb Eesti ettevõtete rahvusvaheline konkurentsivõime ja tuntus. Sa aitad kaasa jätkusuutlikule majanduskasvule, uute töökohtade loomisele, suuremale ühiskondlikule heaolule. Teed maailma muutvaid süsteemseid tehnoloogilisi läbimurdeid. Kõik on võimalik. Samuti on uuel osakonnal 180-kraadist pööret tegevas organisatsioonis vabad käed organisatsioonikultuuri ja protsesside üles ehitamiseks,“ lisab ta.

Värbamine on alanud

Uus keskus ootab rakendusuuringute osakonda kandideerima tippteadlasi, uuenduslikke mõtlejaid ja tippspetsialiste.

Metroserdis saad töötada rahvusvahelises meeskonnas koos kogenud teadlaste, inseneride ja spetsialistidega. Ning alati koostöös tellijaga. Saad igapäevaselt rahuldada oma uudishimu ja rakendada oma loovust ning probleemide lahendamise oskust.

Kui soovid päriselt midagi Eesti jaoks ära teha, tutvu avatud konkurssidega siin või kirjuta metrosert@talentor.com.

Õiged talendid aitab leida Talentor Estonia.

Jaga
Kommentaarid