Oma artiklis, mis on avaldatud ajakirjas Current Biology, kirjeldab töörühm üksikasjalikult lähenemisviisi edukust ja piiranguid akromatopsia ehk (täieliku) värvipimeduse patsientidel, kellel puudub toimiv CNGA3 geen.

Pärast geeniaugmentatsiooniteraapiat, mille käigus toimetati CNGA3 geeni terve koopia ühele silmale, teatasid kõik neli isikut, et nad näevad spetsiifilisi nägemisstiimuleid teisiti kui enne ravi.