Kobarmoon tähendab põhimõtteliselt konteinereid, mis sisaldavad kümneid kuni sadu väiksemaid pomme ehk nn. allmoona. Neid saab alla visata lennukitelt, neid saab tulistada välja suurtükkidest ja mitmelasulistest raketiheitjatest. Kobarmoona konteiner avaneb etteantud kõrgusel, mis sõltub sihtmärgi paiknemisest, et allmoon jaguneks teatud ala peale. Allmoon on ühendatud taimeriga ja plahvatab maapinnale lähemal või vajadusel maapinnast kaugemal, hajutades killud, mis tabavad vastase sõdureid või sõjatehnikat.

Ameerika Ühendriikidel on kobarmoona, mida tuntakse kaheotstarbelise täiustatud tavalahingumoona (DPICM) nime all. Neid hakati 2016. aastast järk-järgult maha kandma, kuid need seisavad siiani sõjaväeladudes. DPICMi mürske tulistatakse välja 155-mm haubitsatest. Igas konteineris on 88 väiksemat pommi (põhinevad granaadiheitjalaengul), millest igaüks eraldi on surmav kümne ruutmeetri suurusel alal. Seega katab üks selline konteiner kokku kuni 30 000 ruutmeetri suuruse ala (see sõltub omakorda kõrgusest, millel allmoon konteinerist eraldub). DPICMis olevad pommid loovad soomustatud sihtmärki tabades metallijoa, mis tekitab soomusesse augud. Ühe soomustatud sõiduki hävitamiseks võib kuluda 10 või enam pommi, kuid soomuki liikumisvõimetuks muutmiseks võib piisada ainult ühest.

Jaga
Kommentaarid