Nii Telia, Elisa kui ka Tele2 kinnitavad, et suure koormusega saadi sel aastal eriti hästi hakkama. Seekordne noorte laulu- ja tantsupidu oli mobiilsideteenuste vaates eriline just seetõttu, et esmakordselt sai peopaikades kasutada mobiilsideteenust 5G võrgus – nii Kalevi staadion kui Tallinna lauluväljak olid kaetud moodsaima mobiilitehnoloogiaga.

Tele2 raadiovõrgu planeerimise ja võrguehituse juhi Margus Sitsi sõnul said nende tugijaamad said suure koormusega hästi hakkama nii Lauluväljakul kui ka Kalevi staadionil. Suure panuse andis kogu suursündmuse ajal andmeside ning kõnede toimimisse just kõne- ja andmeside võrgumahu suurendamine ning 5G lisamine.

„Eriti häid tulemusi nägime 5G ühenduses, tänu millele oli võimalik isegi Laulupeo ajal saavutada allalaadimiskiiruseid 500 Mbit/s,“ rääkis Sits. „Tantsu- ja laulupeo nädalavahetusel liigutasime ka tavapäraselt suure koormusega Tele2 Kalevi tugijaama võrgus sama ajaga kolm korda rohkem andmeid.“

„Võrgustatistikast paistab seekordne laulu- ja tantsupidu veidi teistmoodi välja,“ lisas Elisa mobiilivõrkude valdkonna juht Kristo Kork. „Nimelt mobiilivõrgu koormused kasvasid peo algusest alates hetkega väga kõrgeks, mida varasematel aastatel ei ole täheldanud ja koormusekasv on pigem olnud ühtlane. Reeglina on laulupeol ühtlaselt suur koormus terve ürituse toimumise ajal, kuid sel aastal avaldasid tugevat mõju vahelduvad ilmastikuolud.“

Kasutusele võeti täiendavaid võrguseadmeid

Elisa, Tele2 ja Telia lisasid kõik ürituse tarbeks täiendavaid sageduskihte ja võtsid kasutusele võimekamad võrguseadmed. Elisa puhul aitasid need uuendused võrreldes tavapärase olukorraga hakkama saada enam kui 38 korda suurema kasutajate arvuga, kes tarbisid 14 korda rohkem mobiilset andmesidet.

Mobiilivõrgu koormused kasvasid peo algusest alates hetkega väga kõrgeks, reeglina on laulupeol ühtlaselt suur koormus terve ürituse ajal.

Elisa

„Tavapäraselt on laulupeol ka alati suurem kõneside koormus, mille tarbeks sai lisatud samuti täiendavat võrgumahtu, et iga peoline saaks oma vajalikud kõned alati tehtud,“ rääkis Elisa mobiilivõrkude valdkonna juht Kristo Kork.

Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul jälgis ettevõte kogu laulu- ja tantsupeo ajal oma mobiilivõrgus toimuvat ning seal avanenud pilt oli vägagi positiivne, kuna teenuste kasutuskogemus oli kõigis peopaikades hoolimata kordades kasvanud koormustest kõrgel tasemel.

Enim kõnesid tehti 4G võrgus

„Võrk pidas koormusele kenasti vastu, millele annab kinnitust ka, et enam kui 70% kõnedest tehti 4G võrgus, mis on tunduvalt kõrgem kui varasematel aastatel ehk et kasutajate seadmed on samuti teinud läbi uuenduskuuri ning toetab Elisa järgmiste aastate plaani sulgeda 3G tehnoloogia,“ selgitas Kork.

Ka Telia võrgus toimus valdav enamus kõnesidest (86,5%) VoLTE ehk 4G kõnedena. Lühisõnumeid ehk SMS-e saadeti laulupeo tipptunnil kokku 11 500 ning valdav enamus neist (95%) saadeti 4G võrgus. Kokku saadeti laulupeo ajal Telia võrgus 70 000 sõnumit.

Laulu- ja tantsupidu aitas püstitada Telia mobiilivõrgus uusi kasutusrekordeid

Pühapäevasel laulupeol kasutas Telia mobiilivõrku Tallinna lauluväljakul 58 000 unikaalset kasutajat. Telia võrgus tehti Tallinna lauluväljakul ligemale 260 000 mobiilikõnet, neist tipptunnil ehk vahemikus kell 16-17 lausa 65 500 kõnet.

Rändluses olevate klientide ehk teiste riikide mobiilinumbritega kasutajate osakaal ulatus laulupeo ajal Telia võrgus 15 protsendini ning tantsupeo ajal 9 protsendini. Üle kolmandiku rändlusklientidest pärines Soomest, teised suuremate osakaaludega riigid oli Saksamaa, Rootsi, Norra, Leedu, Läti, Poola, Suurbritannia, USA ja Prantsusmaa.

Huvitava faktina saab laulu- ja tantsupeo kohta välja tuua ka selle, milliste telefonitootjate mudeleid oli peopaikades kõige enam Telia võrku ühendatud. Ülekaalukalt juhtisid selles arvestuses Apple (43%) ja Samsung (ligi 30%), millele järgnesid Sony (5,3%), Huawei (4,3%), OnePlus (2,4%) ning Nokia (1,8%). Seejuures oli laulupeo ajal mõneti üllatav just Apple telefonide suur osakaal, mis oli oluliselt kõrgem kui see on Telia võrgus tavaolukorras.

Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul pole kunagi varem Telia mobiilivõrgus nii aktiivselt mobiilset andmesidet kasutatud kui laulupeol ajal. Telia mobiilivõrk teenindas laulupeo ajal kokku ca 5,8 terabaiti (TB) andmeid, millest veidi alla poole liikus juba 5G võrgus.

„Kui arvestada sellega, et meie erinevaid mobiilivõrke kasutasid suhteliselt väikestel maa-aladel üheaegselt kümned tuhanded inimesed ning võrgud pidasid nendele koormustele kenasti vastu, siis võime julgelt öelda, et mahukad investeeringud mobiilivõrku on end ära tasunud ning suudame klientidele pakkuda ka massiüritustel maailma tippklassi kuuluvat kasutuskogemust,“ lisas Visse.