Abielu lahutamatuse idee Euroopas on ajalooliselt tihedalt seotud katoliku kirikus välja kujunenud abieluõpetusega, mille kohaselt abielu on sakrament ning selle lahutamine ei saa olla õiguspärane. Abielu- ja perekonnaasjad allusid kiriklike kohtute jurisdiktsioonile.

Lahutuse eelduseks oli ühe poole „süütegu“