Teadlased rõhutavad, et absoluutne riskierinevus oli väike, kuid ütlevad, et tegemist on seni suurima omataolise uuringuga ja et edasine hindamine on põhjendatud, eriti inimeste puhul, kes võtavad südame-veresoonkonna haiguste ravimeid.

Südame- ja veresoonkonnahaigused on üks peamisi surma põhjuseid kogu maailmas. Südameinfarktide ja insultide numbrid aina suurenevad, kuna elanikkond vananeb ja kroonilised haigused muutuvad üha sagedasemaks.

Senised vaatlusuuringud on järjekindlalt näidanud seost D-vitamiini taseme ja südamehaiguste riski vahel, kuid randomiseeritud kontrollitud uuringutes ei ole leitud tõendeid selle kohta, et D-vitamiini toidulisandid ennetaksid neid juhtumeid. Kuid see võib olla tingitud erinevustest uuringute ülesehituses, mis võivad tulemusi mõjutada.

Selle ebakindluse kõrvaldamiseks uurisid Austraalia teadlased, kas eakate täiskasvanute igakuine D-vitamiini lisamine muudab suurte kardiovaskulaarsete juhtumite määra.

Nende uuring viidi läbi vahemikus 2014-2020 ja selles osales 21 315 austraallast vanuses 60-84, kes said iga kuu alguses kuni viie aasta jooksul suukaudselt kas 60 000 IU D-vitamiini kapslit (10 662 osalejat) või platseebot (10 653 osalejat).

Välja jäeti osalejad, kellel oli veres kõrge kaltsiumisisaldus, kilpnäärme ületalitlus, neerukivid, luude pehmenemine (osteomalaatsia), sarkoidoos, põletikuline haigus või kes juba võtsid üle 500 IU D-vitamiini päevas.

Seejärel kasutati andmeid haiglaravi ja surmajuhtumite kohta, et teha kindlaks suuremad kardiovaskulaarsed juhtumid, sealhulgas südameinfarkt või insult.

Keskmine ravi kestus oli viis aastat ja üle 80% osalejatest teatas, et nad võtsid vähemalt 80% uuringutablettidest.

Uuringu jooksul esines 1336 osalejal mõni oluline kardiovaskulaarne juhtum (6,6% platseeborühmas ja 6% D-vitamiini rühmas). Suuremate juhtumite määr oli D-vitamiini rühmas 9% väiksem kui platseeborühmas (mis vastab 5,8 sündmusele 1000 osaleja kohta). D-vitamiini rühmas oli südameinfarkti määr 19% väiksem, kuid insuldi määr ei erinenud kahe rühma vahel.

„Mis puudutab D-vitamiini rolli südame- ja veresoonkonna valdkonnas, siis varasemad uuringud ei ole näidanud vahet,“ ütles ta. „See uuring ütleb, et võib-olla. Ma jätaksin selle huvitavaks mõtteks, mis nõuab palju rohkem uuringuid.“