SEB Turbekeskus ja küberrünnakuid lahendav Cybers on märganud murettekitavat trendi, kus petuskeemide maht ettevõtete vastu on eelmise aastaga võrreldes kahekordistunud. Selle tõsise probleemi vastu võitlemiseks toimus SEB äriklientidele seminar, kus SEB turbejuht Kätlin Kukk ja Cybers tegevjuht Jürgen Erm kirjeldasid põhilisi skeeme, millesse ettevõtted satuvad.

Petuskeemid

Petuskeemid on kiirelt muutuvad ja järjest keerukamad, millest tulenevalt on ka välja petetud summad järjest suuremad. „Põhilised ettevõtetele suunatud petuskeemid on võltsarved ja pangakonto andmete muutmine, online kanalites tegevjuhina esinemine ning andmepüük, millega kogutakse vajaminevaid paroole, et siis juba rahalist kahju teha,“ kommenteeris Kätlin Kukk, SEB Turbekeskuse turbejuht.

Ta tõi esile murelikkust tekitava asjaolu, et ettevõtetele suunatud petuskeemid on märgatavalt sagenenud, võrreldes eelmise aasta sama ajaga lausa kahekordistunud. Selline areng nõuab kõrgendatud tähelepanu nii ettevõtete kui ka finantsasutuste poolt.

Kukk rõhutas, et koostöö ettevõtete ja finantsinstitutsioonide vahel on hädavajalik, et tõhustada ennetamise ja reageerimise meetmeid. Samuti peavad ettevõtted korraldama regulaarseid koolitusi, et suurendada töötajate teadlikkust pettuste tuvastamisel ja ennetamisel.

Küberrünnakud

Ka küberrünnakute osakaal ettevõtete suunas on tõusutrendis. „Küberkurjategijaid on võimelised halvama ettevõtete IT süsteeme selleks, et välja pressida lunaraha,“ kirjeldas skeeme Cybers tegevjuht Jürgen Erm. Ta rõhutas, et ettevõtetele suunatud küberrünnakute märkimisväärne kasv nõuab tõhusaid vastumeetmeid.

Erm märkis, et küberkurjategijad muutuvad üha osavamaks ning kasutavad ära tehnoloogia arengut ettevõtete raha väljapetmiseks ja tundliku teabe varastamiseks. Ta soovitas ettevõtetel rakendada terviklikke kaitsemeetmeid, nagu tugev identiteet, turvalised seadistused ja järjepidev turvaseire. Samuti julgustas ta ettevõtteid teavitama oma töötajaid küberohtudest ja petuskeemidest ning teatama kahtlastest sõnumitest või päringutest.

„Kõik, kes kahtlevad oma ettevõtte võimekuses küberrünnakutele vastu panna, on oodatud oma seda testima, kutsudes Cybersi endale testrünnakut korraldama,“ tegi Erm üleskutse.

SEB ja Cybers kutsuvad ettevõtteid üles võtma petuskeemide vastu kasutusele tõhusaid meetmeid ning tõhustama oma küberkaitset. „Vaid ühiste jõupingutuste abil saab luua vastupanuvõimelisema ettevõtete küberkeskkonna,“ väidavad ettevõtjad.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid