Digiareng on mõjutanud jõuliselt ka põllumajandusvaldkonda – tänapäevane loomalaut või lindla võib kardinaalselt erineda aastakümnete tagusest laudast, olles varustatud tarkade ja mugavate tehnoloogiliste lahendustega. Digitehnoloogiad võimaldavad loomakasvatajal oma tööd paremini ja efektiivsemalt korraldada ning seega anda talle ka konkurentsieelise.

Kolm Eesti Maaülikooli tehnika- ja loomakasvatusteadlast osalesid kahe aasta jooksul LivestockSense projektis, millesse oli kaasatud uurimisasutused seitsmest Euroopa riigist ja Iisraelist. Projekti eesmärk oli saada ülevaade sea- ja linnukasvatussektoris rakendatavatest info- ja kommunikatsioonitehnoloogilistest (IKT) lahendustest ning selgitada, mis on takistanud nende laialdasemat kasutuselevõttu.