Raporti „Linnalise liikuvuse tulemuskaardi tööriist: säästvale linnalisele liikuvusele ülemineku võrdlus“ (i.k The Urban Mobility Scorecard Tool: Benchmarking the Transition to Sustainable Urban Mobility) koostasid ühiselt MMF-i linnaliste muutuste juht Jeff Merritt ja Visa jätkusuutlikkuse juht Douglas Sabo.

Valges raamatus juhitakse tähelepanu, et 2050. aastaks elab üle ⅔ maailma elanikkonnast linnades, mis aga omakorda tähendab, et tuleviku linnad peavad suutma liigutada rohkem inimesi väiksema arvu ja puhtamate sõidukitega.

Eesmärk pole iseenesest uus ning ka selle saavutamise viise on aja jooksul välja pakutud palju, kuid mitte nii radikaalseid.

Maailmas on praegu üle 1,45 miljardi sõiduki ehk pisut vähem kui üks meie planeedi viie elaniku kohta – seda arvestades sh nii troopiliste vihmametsade ning kõrgmäestike põliselanikkonda kui ka hiiglaslike suurlinnade ülerahvastatud slumme.

Analüüsis leitakse, et vanaviisi jätkates (business-as-usual) kasvab autode arv 2050. aastaks 2,1 miljardini ja need paiskavad õhku 4,6 miljardit tonni kasvuhoonegaase aastas.

Kuid on ka teine võimalus. „Vähendage sõidukite arvu 0,5 miljardile!“ soovitavad MMF eksperdid – suur, väga suur muutus, mille elluviimiseks on aega vähem kui 30 aastat.

Muutuse tulemusena võiks sõiduautode tekitatud süsinikuemissioon seeläbi 80% väheneda, võrreldes senise tavapärase stsenaariumiga ning CO₂ kogus atmosfääris langeda 3,9 miljardi tonni võrra aastas.

Mis vast olulisemgi – neli korda vähem autosid vabastab ligi 75% avalikust linnaruumist, mida saaks kasutada erinevatel ühist kasu toovatel eesmärkidel, pealegi langevat kulutused transpordile 40% võrra.

Puhtam linnaõhk tähendab aga otsest säästu tervishoiusüsteemile, mille ülalpidamiseks on raha alati puudu.

Levib müüt, et elektriautodele üleminek on võluvits, kuid nii see pole! „Ainuüksi elektrifitseerimisega neid tulemusi ei saavuta. Võti peitub elektrifitseerimise ja ühistranspordi kasutamise suurendamise (nt jagatud sõidukid, ühistransport, mikromobiilsus) vahelises sünergias ja kompaktsemate linnade loomises. Ükski linn ega ettevõte ei suuda seda visiooni üksi saavutada,“ teatab raport. Kes soovib, võib kogu mõttepaberi omale alla laadida siit.

Loomulikult ei meeldi nii radikaalne ettepanek väga paljudele. Kriitikud on juba leidnud, et dokument tugineb tavalistele võltsitud andmetele kliimamuutuste kohta, ebausaldusväärsetele mudelitele ning eirab ähvardavat rahvastiku kahanemist, mille eest paljud on hoiatanud (tuntuim neist kahtlemata Elon Musk).

Globaliseerumisvastaseid on mitmeski aspektis kerge mõista. Lihtsaid inimesi häirib, et autode vähendamist veab eest MMF-i eliit, kes ise sõidab peamiselt luksusauto tagaistmel ja lendab eralennukitega, sealhulgas Davosisse. Aga seda, et metsa raiudes laastud lendavad, teadis juba vanarahvas.