Harvardi teadlased avaldasid teadusajakirjas Nature erinevate ilmastikutingimuste korral inimeste vastu suunatud koerte rünnakute statistika metaanalüüsi tulemused. Selgus, et loomad on agressiivsemad kui õhk on kuum ja kõrge osoonikontsentratsiooniga.

Põhjuseks võib olla asjaolu, et selgroogsete käitumist reguleerib suures osas sisesekretsioonisüsteem, mis on tundlik ilmamuutuste suhtes. Kuigi ilmastiku ja käitumise seostamise mehhanismi ei mõisteta täielikult, on selle olemasolu teadlaste poolt kinnitatud.

Harvardi teadlased kogusid aastatel 2009–2018 andmeid koerte rünnakute kohta inimeste vastu kaheksas linnas, kus elab 230 000 kuni 8,8 miljonit inimest, mis asuvad seitsmes USA osariigis. Teadlased uurisid hoolikalt ka avalikult kättesaadavaid andmeid ööpäevase maksimumtemperatuuri, sademete, PM2.5 aerosooliosakeste keskmise kontsentratsiooni ja õhu osoonitaseme kohta.

Kokku registreeriti linnades vaatlusperioodil 69 525 koerte rünnakut inimestele. Mudeldamine näitas, et rünnakute arv vähenes nädalavahetustel ja pühadel, samas kui suurenes talvekuudel.

Uuringu autorid viitavad sellele, et põhjuseks võib olla oksüdatiivse stressi suurenemine, mis on tingitud reaktiivsete hapnikuliikide moodustumise suurenemisest.

Kuid teadlased märgivad, et seos ilmastiku ja käitumise vahel võib olla keerulisem, kuna linnade õhusaaste on aastatel 2020–2023 vähenenud. Samal ajal on pärast pandeemiaaegsete liikumispiirangute kaotamist USA linnades kasvanud koerte rünnakute arv lastele.