Üks hangitavatest radaritest paigutatakse Ida-Virumaale ja teine Hiiumaale ning radarisüsteemide tarned toimuvad 2024-2026. aastal.

Hiiumaa radar valmib Euroopa Liidu taastemeetmete programmi abil ning Kirde-Eesti radar kasvuhoonegaaside heite vähendamist toetavatest vahenditest, teatas RKIK.

RKIKi side- ja radarite kategooriajuht Priit Soosaar ütles, et see investeering vähendab võimalikke elektrituulikute häireid eelhoiatuse- ja lennuliikluse süsteemides.

Kõrgusepiirangud jäävad kehtima õhuseireradarite positsioonide ümber 15 kilomeetri raadiusega aladel. Vaatamata kompensatsiooniradarite rajamisele, tuleb elektrituulikute, ka üksikute tuulikute, asukohad jätkuvalt kooskõlastada kaitseministeeriumiga, kuna tuulikud võivad avaldada negatiivset mõju erinevatele riigikaitse süsteemidele.

Eesti tellis Thaleselt esimese GM400 radari 2010. aastal. Kui varasemate süsteemi tuvastuskaugus oli 480 kilomeetrit, siis uutel 515.