Kui algselt oli RMKl luba sel aastal riigimetsas kuuskutes uuendusraiet teha 2000 hektaril, siis ministr uuendatud määruse kohaselt on kuusikute uuendusraiete pindalaks 3400 hektarid. RMK saab sel viisil maha võtta täiendavalt 360 000 m3 metsa, millest kuusemetsamaterjal moodustab rohkem kui 70%.

Alates 2023. aasta algusest kuni raierahu kehtestamiseni 15.04.2023 oli RMK teostanud uuendusraieid kuusikutes juba ligi 1600 hektaril.

RMK põhjendas oma ettepanek sooviga võtta kuusikutes puud maha enne, kui kooreürask neid kahjustab. Sel viisil loodab RMK, et kuuske saab kasutada kestvustoodete valmistamiseks, mitte aga lihtsalt kütteks.

„Kuusikute uuendusraiete pindala suurendamine aitab oluliselt vähendada üraskikahjustuste levikut praegu veel kahjustamata metsadesse,“ põhjendas oma otsust Kristen Michal.

Tänavu kahjude vähendamiseks tehtud erakorralised raied vähendavad edaspidi raiutavate kuusikute pindala.

Mis on uuendusraie?

Seaduse kohaselt jaguneb uuendusraie lageraieks ja turberaieks. Lageraie korral raiutakse ühe aasta jooksul raie algusest arvates langilt kõik puud, välja arvatud seemnepuud ja järelkasv. Turberaie korral raiutakse uuendamisele kuuluv mets hajali paiknevate üksikpuudena 10 kuni 40 aasta jooksul korduvate raiejärkudega.