Viis aastat tegutsenud HK Unicorn Squad on huviharidusena pakkunud tehnoloogiaõpet alg- ja põhikooli tüdrukutele, huviringides osaleb tänaseks ligi 3000 tüdrukut. Tallinna Tehnikaülikooliga koos laiendatakse IT-, loodusteaduste ja tehnoloogiaõpet ka gümnaasiumisse jõudnud tüdrukutele, pakkudes selleks ka TalTechi õppelaborite ja lektorite ning üliõpilaste abi. Kokku soovitakse kaasata IT- ja tehnoloogiakursustele kuni 1000 gümnaasiumiõpilast. Koos alg- ja põhikooli tehnoloogiaringides hõivatud tüdrukutega on pikaajalisem eesmärk pakkuda tehnoloogiaõpet kuni 4000 tüdrukule.

Unicorn Squadi missioon on arendada varasest east tüdrukute huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu ja suurendada seeläbi naiste osakaalu IKT-s. „HK Unicorn Squadi esimene eesmärk oli näidata, et ka tüdrukutes saab tekitada huvi tehnoloogiavaldkonna vastu ning panna nad roboteid programmeerima, droone lennutama jne,“ kinnitab Unicorn Squadi asutaja Taavi Kotka. „Kui seni oleme üle Eesti pakkunud võimalust tehnoloogiaringides käia kuni 14-aastatel tüdrukutel, siis koostöös TalTechiga saame seda laiendada ka gümnaasiumiastmele. Nii kestab tüdrukute huvi valdkonna vastu kauem ja annab neile veelgi suurema tõuke ka ülikooli astudes vastavaid erialasid kaaluda,“ ütleb Kotka.

Tallinna Tehnikaülikool soovib tuua ülikooli inseneri-, loodusteaduste ja IT õppekavadele rohkem naistudengeid, kes seni on eri põhjustel valinud teisi erialasid. „Tänane tööturg pakub meestele ja naistele võrdseid võimalusi kandideerida inseneriks või tarkvaraarendajaks, samas on naiste osakaal kandideerijate hulgas jätkuvalt väike,“ lausub TalTechi avatud ülikooli juhataja Hanno Tomberg. „Erialavalik määrab ära tulevased karjäärivõimalused ja seetõttu on oluline tekitada tüdrukutes varakult huvi tehnoloogiliste lahenduste vastu,“ rõhutab Tomberg.

Koostööleping allkirjastatakse täna kell 12.00 Viimsi Koolis HK Unicorn Squadi laagris, leping sõlmitakse kuueks aastaks.

TalTechi Virumaa kolledž on teinud Unicorn Squadiga koostööd 2022. aastast, kursustel on osalenud üle paarikümne tüdruku Kohtla-Järve ja Jõhvi koolidest. Lisaks osaleb TalTechi tehnoloogiakooli kursustel ja laagrites aastas ligi 800 õpilast.