„Kriminaalasja alustati karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb kaitstava loodusobjekti kaitse nõuete eiramist,“ teatas amet.

Forte kirjutas juba kolm nädalat tagasi, et RMK tunnistas avalikult ulatusliku keskkonnakahju tekkimist tema tellitud töödel Hiiumaal Tihu järvede ja Õngu raba aladel. Juba toona tunnistas RMK, et ebaseaduslikult raius töövõtjka Tekamer OÜ mitmeid lühikesi lisatrasse kokku ligi kilomeetri ulatuses, millest pikim oli ca 370 meetrit.