Elektrilevi võrgus registreeritakse aastas keskmiselt ligi 7700 madalpinge riket. Ettevõtte teatel on NetFix aidanud esimese kahe kasutusaasta jooksul ära hoida ligi 1000 madalpingevõrgu riket ja seega neist tingitud elektrikatkestusi.

NetFix tuvastab arvestite poolt edastatud info pealt defektile viitava andmemustri ning annab esmase hinnangu selle juurpõhjusele. Varajane tuvastus loobki võimaluse ennetada anomaalia rikkeks eskaleerumist.

Milliseid defekte see tehnoloogia täpsemalt tuvastada aitab? T

änasel hetkel madalpinge võrgus olevaid defekte, mis on seotud näiteks rikneva ühendusega juhtmetel, katkenud juhtmeühendusega ja trafode riketega. Tihti on tegemist riketega, mis visuaalselt on keeruline tuvastada ja tarkvara võimaldab neid märksa paremini leida.

Mõned näited:

· NetFix tuvastas võrgus tekkinud ülepinge põhjusena PEN-juhi defekti. Elektrikud avastasid, et PEN-maanduse kontakt on katki ning parandasid defekti. Ülepinge jätkumisel oleks võinud olla otsene mõju kodutarbijatele, kelle elektriseadmed ülepinge ära lõhub.

· NetFix tuvastas võrgus tekkinud alapinge põhjusena kontakti defekti. Elektrikilbis avanes pilt põlemisjälgedega ja ülekuumenenud ühenduskohast. Defekt parandati ning pinge taastati. Tänu NetFixile õnnestus ära hoida tõenäolise tulekahju teke.

NetFix tuvastas võrgus tekkinud alapinge põhjusena kontakti defekti. Elektrikilbis avanes pilt põlemisjälgedega ja ülekuumenenud ühenduskohast.

· NetFix tuvastas võrgu ülepinge põhjusena PEN-juhi defekti. Lülituskilp oli vana ja amortiseerunud, ühendused roostes ning PEN-juht lahti. Kilp vahetati välja ja pinge kvaliteet taastati, mis aitas ära hoida kliendipöördumisi ülepingega kaasnevate võimalike elektriseadmete rikete tõttu.

· NetFix tuvastas võrgu alapinge põhjusena kahe faasi kontakti defekti. Liinile oli kukkunud puu, mis oli lõhkunud kaks faasi. Elektrikud taastasid pinge kvaliteedi enne võimaliku lühise tekkimist ning sellest tingitud kliendipöördumisi.

Ettevõtte teatel on tehnoloogia aidanud nii aastas kokku hoida ligi pool miljonit eurot. Ennetatavad on süsteemi abil 65% riketest.

Elektrilevi võrgus on 24 500 alajaama ja ca 61 000 km liine ning ca 650 000 kaugloetavat arvestit.

Kõigist riketest on õhuliinidega seotud rikked vähem kui 30%, kuigi katkestuse ajast moodustavad nad suurima osa.