Uurimise alla võeti kaks ala – praegusest Nõvast ja Matsalu lahest lõunas, mis hakkasid umbes 5300 aastat eKr mere alt vabanema. Välitööde tulemusel kaardistati täpsemalt 102 ajutist asulakohta ja avastati kokku 2206 kiviaegset leidu.

Üleeile kaitses Kristjan Sander oma avastused doktoritööna. Avastuste mastaabist annab aimu see, et tööde tulemusel lisandus Eesti kiviaja teadaolevatele asulakohtadele umbes neljandik. Sander kaitses oma töö Tallinna ülikooli humanitaarteaduse instituudis, doktoritöös käsitletakse ajavahemikku umbes 5300–2600 eKr.