Justiitsministeeriumi hiljuti tellitud reoveeproovide analüüs annab teavet narkootikumide ja psühhotroopsete ainete tarbimisest Tallinnas, Tartus, Narvas, Pärnus, Kohtla-Järve Ahtme linnaosas, Viljandis, Maardus, Rakveres, Sillamäel, Valgas, Võrus, Haapsalus ja Paides.

Viimatised reoveeproovid võeti kõikides linnades 3. mail vastu 4. maid 24 tunni jooksul. Võrdluses jaanuaris võetud proovide analüüsitulemustega leiti enamiku ainete jääke linnade reovees märgatavalt vähem.